Kích hoạt thương hiệu

Nhằm mục đích kích hoạt thương hiệu, thúc đẩy bán hàng hiệu quả, các hoạt động truyền thông và tổ chức sự kiện phải được xây dựng bài bàn thành chuỗi sự kiện kết nối chặt chẽ từ ý tưởng đến tổ chức với thời gian kéo dài và xuyên suốt toàn hệ thống.

Để đạt được mục tiêu đó cần một đội ngũ thực hiện không chỉ cần kinh nghiệm mà cần có khả năng bao quát, tổng hợp và kết hợp nhuần nhuyễn – và đó chính là những gì mà đội ngũ Flame Media đang nắm giữ để đem đến cho khách hàng những chương trình quy mô và bài bản tối ưu.