Cung cấp, quản lý nhân sự

Biết cách lắng nghe nhằm hiểu về thương hiệu và câu chuyện bạn muốn truyền tải là nhân tố chính tạo nên hiệu ứng trưng bày ấn tượng và nhân viên bán hàng xuất sắc mà chúng tôi cung cấp.

Flame Media đang nắm giữ:

  • Hệ thống mạng lưới nội bộ và đối tác thân tín trong tuyển dụng nhân sự
  • Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm
  • Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Qua đó, chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ quản lý nhân viên bán hàng toàn diện từ:

  • Tuyển dụng
  • Đào tạo kỹ năng mềm
  • Giám sát trực tiếp và trên phần mềm tối ưu
  • Quản lý, báo cáo
  • KPI đánh giá

Với quyết tâm đem đến cho khách hàng dịch vụ trọn gói, tiện lợi nhất và không ngừng chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực, Flame Media là địa chỉ đáng tin cậy cho doanh nghiệp để nhằm xây dựng hệ thống bán hàng hiệu quả nhất.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỊCH VỤ KHÁC