Truyền thông tích hợp

Truyền thông tích hợp là sự kết hợp giữa các kênh và công cụ truyền thông lại với nhau cùng làm nổi bật lên ý tưởng chủ đạo của chiến dịch với mục đích giúp cho khách hàng có những trải nghiệm thực tế và thú vị về sản phẩm.

Trong vài năm trở lại đây, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ và các công cụ,ứng dụng trực tuyến, truyền thông marketing không còn là những hoạt động đơn lẻ mà là sự tích hợp của một chuỗi các hoạt động, công cụ để đem lại hiệu quả tiếp cận tối ưu của thương hiệu đến với khách hàng

Các dịch vụ truyền thông tích hợp mà chúng tôi cung cấp:

  • Xây dựng chiến lược marketing, chiến dịch tổ chức chuỗi sự kiện quảng bá kết hợp với chiến dịch quảng bá trực tuyến (social media)
  • Xây dựng kế hoạch truyền thông trực tuyến digital marketing
  • Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỊCH VỤ KHÁC