HỘI THẢO 3M – NOVEC

  • Mục tiêu của hội thảo: tăng nhận thức của khách hàng tiềm năng về các sản phẩm chữa cháy và chống cháy lan của 3M.
  • Tên chính chức: Giới thiệu hệ thống và ứng dụng chất chữa cháy và sản phẩm chống cháy lan của 3MTM trong các trung tâm thông tin dữ liệu và tòa nhà cao tầng
  • Đối tượng khách mời: các nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế phòng chữa cháy.
  • Lịch trình: chiều 4/4/2018

DỰ ÁN LIÊN QUAN