LG_ Happy dinner _ 2018

Thời gian: 17,18/04

Địa điểm: Fortuna

Nội Dung:

Chương trình được tổ chức với mục đích gắn kết  xây dựng mối quan hệ ngày càng bên chặt với các siêu thị điện máy, Qua đó cũng như lời cảm ơn về việc hợp tác hai bên và sẽ phát triển hơn nữa, Qua chương trình cũng muốn để khách hàng thấy được những công nghệ mới nhất mà chỉ có ở Tivi LG và những lợi ích mà Tivi LG mang lại đén với người tiêu dùng. Bên cạnh đó các bạn nhân viên bán hàng LG cũng được gặp nhau trao đổi kiến thức với nhau, tăng tinh thần gắn kết team từ các tình về với hơn 200 PC các miền. Một  chương trình ý nghĩa với khách hàng và với team LG nói chung. Tất cả đều vì đẩy mạnh doanh số đưa LG ngày càng đi lên.

DỰ ÁN LIÊN QUAN