Team building và việc luôn giữ “Ngọn lửa nhiệt huyết” trong cộng đồng Flame Media

Tại Flame Media, các hoạt động team building luôn được chú trọng quan tâm và triển khai thường xuyên nhằm mục đích tăng sự kết nối, thấu hiểu lẫn nhau trong công đồng nhân viên

Qua các hoạt động teambuilding, không chỉ tạo nên sự gắn kết giữa nhân viên và doanh nghiệp, rèn luyện kỹ năng teamwork, xây dựng niềm tin tập thể mà còn giúp tăng tính sáng tạo cho nhân viên và giúp quản trị nhân sự phạt hiện ra những nhân tố mới.

Demo captionnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Flame Media là một tập thể với những con người nghiêm túc trong công việc nhưng cũng đầy cá tính sáng tạo và luôn coi việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và bản sắc cá nhân là giá trị cốt lõi đeo đuổi.

Chúng tôi làm những công việc sáng tạo , bởi vậy chúng tôi tạo nên một tập thể sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết!

Một số hình ảnh teambuilding khác của Flame Media: